Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad /BRKO/- týždenný zber /plastové vedierka budú doručené do domácností/.

Zverejnené
8. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. marca 2021 − 31. decembra 2021