Obec Lúka – Oznámenie začatie územného konania – Slovak Telekom a.s., o umiestnení stavby: INS_FTTH_PN_PIES_01_Transport po Lúka a Modrová

Upravené
07. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2021 − 20. júla 2021