Obecný úrad Ducové, oznamuje občanom, že od 17.05.2021 je možné si prevziať rozhodnutia a uhradiť miestne dane a poplatky za rok 2021.

Zverejnené
14. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. mája 2021 − 30. júna 2021