Oznámenie o možnosti pripomienkovania súčasne platných cestovných poriadkov. Cestovné poriadky možno pripomienkovať v období od 02.09.2021 do 20. 09.2021

Zverejnené
31. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2021 − 30. septembra 2021