Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho konania č. SUMO 019/2021

Zverejnené
9. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2021 − 23. marca 2021