Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: INS_FTTH_PN_PIES_01_Ducové