Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: INS_FTTH_PN_PIES_01_Ducové

Zverejnené
16. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2021 − 31. marca 2021