Preskočiť na obsah

Poďakovanie – skríningové testovanie na COVID-19.

Upravené
04. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. januára 2021

V dňoch od 23.01. do 26.01.2021 sa uskutočnilo v Kultúrnom dome Moravany nad Váhom skríningové testovanie na COVID 19. Celkovo bolo otestovaných 1428 osôb, z toho 4  boli pozitívni, to tvorí 0,28 %. Za obec Ducové bolo otestovaných 129 osôb, z toho 0 pozitívnych.  Za obec Hubina bolo otestovaných 136 osôb, z toho 1 bol pozitívny.

Dovoľte, aby som vyjadrila úprimné  poďakovanie zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, členom hasičského zboru Moravany nad Váhom, dobrovoľníkom a členom polície za neoceniteľnú pomoc pri príprave a priebehu skríningového testovania počas všetkých dní.  Poďakovanie patrí i pánovi starostovi Ing. Petrovi Hulmanovi, ktorý umožnil obciam Hubina a Ducové zorganizovať a zabezpečiť prípravu na spoločné testovanie našich občanov.

Moje poďakovanie parí závodu Budiš a.s., prevádzka Lúka za poskytnutie pitného režimu počas testovania.

Poďakovanie patrí i Vám,  vážení občania, ktorí ste sa zúčastnili, že ste boli hlavne trpezliví a ohľaduplní. Buďme zodpovední nielen voči sebe, ale aj voči svojmu okoliu.

Mária Koláriková, starostka obce