Poriadok bohoslužieb 13. – 19. 9. 2021

Zverejnené
14. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. septembra 2021 − 20. septembra 2021