Poriadok bohoslužieb 14.6.-20.6.2021

Zverejnené
15. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2021 − 21. júna 2021