Predĺženie núdzového stavu od 29.04.2021

Zverejnené
28. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. apríla 2021 − 29. mája 2021