Rozhodnutie o zmene projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ducové

Zverejnené
9. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2021 − 23. marca 2021