RÚVZ Trnava- VÝZVA- Jarná deratizácia v termíne od 08.04.2021 do 17.05.2021

Zverejnené
6. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. apríla 2021 − 17. mája 2021