Smútočné oznámenie, pán Ing. Vladimír Turan

Zverejnené
22. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. februára 2021 − 24. februára 2021