Antigénové testovanie dňa 20.03.2021 v čase od 9:00 do 12:00 h v KD Ducové.

Zverejnené
17. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2021 − 20. marca 2021