Stav sčítania obyvateľov obce Ducové k 23.03.2021 je 77,32%

Zverejnené
23. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2021 − 28. marca 2021