Stav sčítania obyvateľov obce Ducové k 29.03.2021 je 85,1%

Zverejnené
29. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. marca 2021 − 31. marca 2021