Svätá omša – 17. júla 2021

Zverejnené
13. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júla 2021 − 18. júla 2021