Svätá omša pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda – 5. júla 2021 o 7.30 hod v kultúrnom dome Ducové

Zverejnené
2. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júla 2021 − 6. júla 2021