Termíny vývozu odpadov 2. polrok 2021

Zverejnené
23. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júna 2021 − 31. decembra 2021