Testovanie COVID19 – dňa 20.02.2021 v čase od 9:00 do 12:00 h, KD Ducové.

Zverejnené
16. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. februára 2021 − 21. februára 2021