Testovanie na COVI-19 bude v piatok 7. mája 2021 v čase od 16:00 do 19:00 v KD Ducové

Zverejnené
5. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. mája 2021 − 7. mája 2021