Testovanie na COVID-19 bude v piatok 09.04.2021 v čase od 16:00 do 19:00 h v KD Ducové.

Zverejnené
6. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. apríla 2021 − 9. apríla 2021