Testovanie na COVID-19 bude v piatok 23.04.2021 v čase od 16:00 do 19:00 h v KD Ducové

Zverejnené
20. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2021 − 23. apríla 2021