Testovanie na COVID-19 bude v piatok 26.03.2021 v čase od 16:00 – 19:00 h v KD Ducové

Zverejnené
23. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2021 − 26. marca 2021