TTSK – Obchodné centrum TESCO Piešťany – očkovanie vakcínou Janssen dňa 07.08.2021 od 10:00 do 17:00 h.

Zverejnené
6. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. augusta 2021 − 7. augusta 2021