Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019

Upravené
03. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2020