Uznesenie obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania

Upravené
03. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. decembra 2020

Uznesenie obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021 – výnimky uvedené v uznesení v prílohe.