„Uznesenie vlády SR č. 160“ o predĺžení „núdzového stavu“ na území SR od 20.3. do 28.4.2021.

Zverejnené
19. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. marca 2021 − 24. apríla 2021