Vážení občania, chcem Vám zaželať požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky.

Zverejnené
1. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. apríla 2021 − 5. apríla 2021