Vážení občania, pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, Vás obec Ducové pozýva dňa 5. júla 2021 od 16:00 do 21:00 h pri kultúrny dom Ducové, kde Vás čaká príjemné posedenie s pohostením a hudbou. Pre deti bude pripravený skákací hrad.

Zverejnené
2. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júla 2021 − 6. júla 2021