Preskočiť na obsah

Vážení občania,

Zverejnené
31. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2021 − 30. septembra 2021

oznamujeme Vám, že starostka obce Ducové
na základe odporučenia Rady školy v rámci výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Ducové,

vymenovala 

p. Mgr. Moniku Poláčkovú

za novú riaditeľku MŠ v Ducovom

na 5 ročné funkčné obdobie od 1.9.2021 do 31.8.2026.

Novej p. riaditeľke prajeme veľa úspechov a dobrých rozhodnutí!