Verejná vyhláška – Oznámenie – o začatí správneho konania a upustenia od ústneho konania a miestneho zisťovania – ,,INS_FTTH_PIES_01_Ducové“

Upravené
04. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. januára 2021