Verejná vyhláška – územné rozhodnutie

Zverejnené
16. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. septembra 2021 − 1. októbra 2021