Verejná vyhláška – Výzva na vyjadrenie – určenie lesného celku Moravany na obdobie 2023-2032

Zverejnené
15. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2021 − 30. júna 2021