Vyhláška RUVZ Trnava

Zverejnené
4. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. februára 2021 − 8. februára 2021