Vyhláška UVZ číslo 36 /2021

Zverejnené
4. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. februára 2021 − 7. februára 2021