Vyhláška ÚVZ SR č. 186, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Zverejnené
19. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. apríla 2021 − 30. apríla 2021