Vyhláška ÚVZ SR č. 187, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Zverejnené
19. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. apríla 2021 − 30. apríla 2021