Výkup papiera 20. 8. 2021 v čase 15,10 – 15,20 hod. pri Obecnom úrade Ducové

Zverejnené
16. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. augusta 2021 − 21. augusta 2021