Výsledky skríningového testovania v obci Ducové, dňa 06.03.2021, z 201 testovaných bolo 0 pozitívnych.

Zverejnené
6. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. marca 2021 − 14. marca 2021