Výsledky testovania dňa 06.02.2021 – testované osoby 135, z toho pozitívny -0.

Zverejnené
8. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. februára 2021