Výsledky testovania v obci Ducové dňa 09.04.2021, zo166 testovaných boli 2 pozitívni.

Zverejnené
9. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. apríla 2021 − 14. apríla 2021