Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom – Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Zverejnené
15. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. marca 2021 − 30. mája 2021