Zámer predaja pozemku obce Ducové

Upravené
03. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2020