Záverečný účet obce Ducové za rok 2020

Zverejnené
7. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. apríla 2021 − 22. apríla 2021