Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020

Zverejnené
23. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. februára 2021 − 1. marca 2022