Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Ducové

Zverejnené
25. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. augusta 2021 − 15. septembra 2021