Doručenie výpisu z Registra pôvodného stavu v KÚ Ducové pre účastníkov konania, po ktorých sa neprihlásil žiaden dedič a ktorým sa nepodarilo doručiť zásielku

Zverejnené
26. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. apríla 2022 − 10. mája 2022
Kategória

Prílohy