Preskočiť na obsah

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na I. polrok 2022