Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ducové na II. polrok 2022

Zverejnené
15. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. augusta 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Prílohy